Kemaliye Köyü

COĞRAFİ DURUM :
Köy çevrenin batı kesimindeki Papaz Deresi başlangıcı sayılan Değirmen Dere kıyısında kurulmuş olup, Samanlı dağlarının eteğinde hafif bir yükseltide kurulmuştur. Doğusunda Hüseyinli, güneyinde Akçakaya ve Ahiler, batısında Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Ağlan,      İznik ilçesine bağlı Elmalı Köyü, kuzeyinde ise Kocaeli iline bağlı Tepecik ve Aytepe köyleri ile komşudur.
Köyün yayladaki arazilerinden başka ovada, Pendderesi denilen yerde bağ ve bahçeleri vardır. Köyün başlıca mevkileri ise Yukarıarpalık, Aşağıarpalık, Suludere, Çaylar, Erenler, Kızıltoprak, Goruluk, Başdeğmeni, Alan, Rahattarlaları, Çukurtarla, Mezarlıkyanı, Patlak ve Pentdereleri gibi yerlerdir.

KÖYÜN TARİHİ :
Kemaliye köyü; Bizans tarihinde Tirse tekfurluğu diye anılan Tirse harabeleri üzerine kurulmuş, tarihi çok eski köylerden biridir. Köyün çevresindeki tarımsal gayeli kazılar sonucu Bizanslılara ait tarihi eserler ele geçmektedir. Bu tarihi eserler Bizanslıların çevreye hakim olduğu yıllarda Kemaliye Köyü çevresinde kurulmuş  bir tekfurluk olduğunu göstermektedir. Tekfurluğun adı Bizans tarihinde Rinsel olarak geçmektedir. Bir rivayete göre, içlerinde Kemaliye köyüne adını veren Kemal Dede’ninde olduğu; Emevi orduları  önce Beğce’yi (Mekece) fethetmiş, daha sonra Rinsel (Tirse) Tekfurluğu üzerine yürümüştür. Bu savaşta büyük kahramanlıklar gösteren ve başı kopan  Kemal Dede kellesi koltuğunda şimdi mezarı bulunan Kemal Dede türbesine kadar giderek Şehit düşmüştür. Bu savaş 705 ve 750 yılları arasında olmuş, Rinse tekfurluğu harabe haline gelmiş, teslim olan Bizanslılar Müslümanlığı kabul etmişlerdir.
Yıllarca Müslüman olarak kalan Tirse I. Haçlı seferlerinde yeniden Bizanslıların eline geçmiş ve Selçuklular’a karşı savaşmıştır. 1309 Yılında Akhisar’ın Osmanlılar tarafından fethinden sonra Müslüman olan halkının baskıları sonucu Tirse tekfuru teslim olmuştur.
Kuruluşundan 1938 Yılına kadar Tirse olan köyün adı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan  kararla Kemaliye olarak değiştirilmiştir.

EKONOMİK VE SOSYAL DURUM :
Kemaliye köyü orman içi bir köydür. Eskiden geçim kaynağı olan orman işçiliği önemini yitirmiş; tarım ürünleri köyün ekonomisine hakim olmuştur. Başta barbunya, çilek bağcılık, zeytincilik ve çeşitli tahıllar köy ailelerinin ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.
Sağlık ocağı ve ilkokulu olan köyün okuma oranı yüksektir. Eşrefoğlu Rumi’nin yaz aylarında Kemeliye köyü ve civarında yaşadığı, mezarının Küçük dedik tepesinde olduğu, kızını da Abdurrahim Tirsi Hazretleri ile evlendirdiği bazı kaynaklarda yazlıdır.
Eskiden Demirci Nalbant, Berber ve sünnetçi gibi sanatkarların yetiştiği köyde; Agalar, Selmalar, Garipler,  Kadirler, Azizler, Halilçavuşlar, Sünnetçiler, Kamburlar, Kabalar, Karabiberler, Agamustafalar, Halitalar, Oynanlar, Şeytancılar, Şerfendiler, Dümbüllüler, Demirciler, Hacılar, Muhammetler, Hocalar, Hoşafçılar, Zeynepler, Köleler, Karabeyliler, Dedeler, Aşıklar, Cefalar, Aptiler, Tumbanlar, Dönerler, Deymenciler’ sülaleler vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir