Bakacak Köyü

COĞRAFİ DURUM :
Bakacak köyü  Yaka ile Yayla arasında Pamukova ovasını çok iyi gören Samanlı Dağlarının uzantısı olan bir sırtta  Tepeyüzünün eteğinde kurulmuştur. Doğusunda ki Paşalar, Kadıköy’ü ve Eskiyayla  Köyleri, Kuzeyinde Mesruriye, Batısında Çilekli, Güneyinde Hayrettin ve Pınarlı-Bacı Köyleri ile komşudur.
Köyün civarındaki en önemli dere, Sular deresine karışan ve bazı ova köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Değirmen suyudur. Ağaçcılar Köyündeki Kayabaşına benzer özellikte bir kayabaşı da Bakacakta bulunmaktadır.  Köy insanları kayabaşına çıkarak ovayı ve köy altında kalan bağları çok rahat bir şekilde buradan gözlerler. Köyde Kayabaşı mevkisinden başka Tepeyüzü, Çömleklik, Bayramındoruğu, Ölenbaşı, Hocayeri, Akçaolluk, Erenler, Göbetler, Ardıçlık, Çakılarası, Yenicepınar, Tuzluk, Harmanlar, Kuşkaya, Doruklar, Eyüpyeri, Çamlık, Kabaahlatboğazı, Gürgendere, Eşekcebezi, Çamurluyol, Taşlıyol, Kütükderesi, Büyükalan, Kelkellik, Hıdırcalar, Kapaklıderesi, Verembahçe, Bağlar ve Ortaeren gibi mevkiler vardır.

KÖYÜN TARİHİ :
Bakacak köyünün ilk kurucuları,  Kıranyurt yaylasına Göynük tarafından hayvanlarını otlatmak için gelen, Hüseyinli, Pınarlı, Karapınar köylerinin tarihlerinde de bahsedilen Çepni Türkmenlerdir. Köyün ilk kurulduğu yer, şimdiki yerinin batısında Kestanepınar mevkiidir. Kestanepınar’da yapılan kazılarda temel artıkları, çeşme ve mezar kalıntılarının bulunuşu da bu iddiayı ispatlamaktadır.
Bir başka iddiaya göre Bakacak köyü; Köyün ilk kuruluş yeri olan Kestanepınar mevkiinden Ötebakacak adlı mevkiye taşınmıştır. Daha sonra; Ötebakacak adlı mevki  fazla rüzgar aldığından köy bugünkü yerine taşınmıştır.
Köyün adının Osmanlı’larda Hilali seyretme yeri anlamına gelen “Bakacak” dan geldiği tahmin edilmekte, köyün çevreye hakim yüksek tepede kurulu olması bu tahmini doğrulamaktadır.
Bu köylerin ataları Timur istilasından sonra Anadolu’ya Kars çevresindeki Kura nehri bölgesinden gelen Karabağ Türkmen Yörüklerdir. Karabağ Yörükleri Kars, Erzurum, Ankara ve Bolu çevrelerine gelmişler ve yerleşmişlerdir. Bolu ilinin Göynük kasabası civarına yerleşenler, o çevrede kışların sert geçmesinden dolayı hayvanlarına kış mevsiminde otlak yaylımı yaptırabilmek için deniz seviyesinden 950m yüksekteki Kıranyurt yaylasına gelmişler, Kışları burada sakin geçirdikleri için bu yaylaya yerleşmişlerdir. Zamanla göçebe hayatı terk ederek  ismi geçen köylere inerek, o köylerin ilk kurucu sakinleri olmuşlardır.

EKONOMİK ve SOSYAL DURUM :
Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün arazisinin engebeli oluşu nedeniyle tarım pek gelişmemiştir. Köyün kuzeyinde kalan sulanabilen arazilerde verim yüksektir. Buralarda çilek ve barbunya fasulyesinden başka her cins meyve yetiştirilir. Güneyde ise köyün en büyük gelir kaynağı olan üzüm bağcılığı yapılır.
Köyde geçim şartlarının güç olması nedeniyle Pamukova ve çevre yerlere hemen hemen devamlı göç yaşanmakta ve nüfus gitgide azalmaktadır. Köyün en eski aileleri, Mülazımlar, Dervişler, Hacıoğulları, Mortiler, Zebekler, İmamlar, Mollalar, Kocahatmalar, Topçular, Kösecikler,   Kabadayılar, Borazanlar, Mollasanlar, Karaüsenler, Şevkiçavuşlar, Şahbazlar, Zemneler, Hamdeler, Kadınlar ve Hasanustalar’dır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir